Geïmproviseerde bijeenkomst Klankbordgroep

Door: Cornelia Molendijk

Een enthousiaste groep deelnemers was bijeengekomen voor het bezoek aan
AkzoNobel. Echter, ze werden door de heer Koetse, voorzitter van de werkgroep,
ingelicht, het bezoek kon geen doorgang vinden i.v.m. een uitgelopen
onderhoudsstop.
Dit werd enkele dagen ervoor bekendgemaakt door AkzoNobel. In allerijl moest toen
een locatie gezocht worden om het gezelschap te ontvangen. De uitbater van Het Hof
van Rozenburg was zo gastvrij. Gelukkig was Victor Salet, site- director van
AkzoNobel Rotterdam, in de gelegenheid een presentatie over het bedrijf te geven.
De voorzitter van de Klankbordgroep, Frank Schellenboom, was verhinderd. Rob
Oosterlee was deze avond waarnemend voorzitter. Victor Salet had het gezelschap
graag rondgeleid over de site, maar de onderhoudsstop liep uit. In verband met de
veiligheid kon het niet doorgaan. Hij was gekomen om een PowerPoint presentatie te
geven. Het bedrijf is verkocht voor 10,1 miljard en krijgt een andere naam. De
overname heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Het zout voor de productie
komt uit Nederland: Delfzijl en Hengelo. Dat zorgde voor enkele vragen vanuit het
publiek, in verband met de negatieve invloeden door gaswinning in Groningen. “Hoe
zit dat met het zout?” ’De holtes in de grond zijn stabiel. Maar bij alle mijnbouw is
risico’. AkzoNobel bekijkt hoe waterstof en methanol brandstof kunnen worden. Elke
dag komt er een binnenvaartschip vol met zout aan, voor de productie van chloor,
loog en waterstof. Vele bedrijven zijn in het Botlekpark aan elkaar geclusterd. Dat
betekent, als er één een onderhoudsstop heeft, ze allemaal tegelijk moeten stoppen
en opstarten. AkzoNobel is de grootste chloorfabriek in Europa.
Victor toonde een filmpje over een onderhoudsstop. Duizend man zijn er nodig om
het onderhoud uit te voeren. Het geheel vergt twee jaar voorbereiding. Interessant
was de operatie om een tank van een nieuwe bodem te voorzien. Alleen bij een
stop,”bijv. Huntsman” mag chloor vervoerd worden per trein om de productie door te
laten gaan. Trots is Victor Salet op deze cijfers: 0 overtredingen op Botlek. De
waarnemend voorzitter dankte de spreker voor zijn interessante verhaal en grapte:
‘Zo zout als vanavond hebben we het eigenlijk nog nooit gegeten Victor, dat een
bedrijfsbezoek uiteindelijk niet kon doorgaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet!’
het bedrijfsbezoek zal binnenkort alsnog plaatsvinden. Bij navraag vond men het een
geslaagde avond. Het volgende bezoek van de Klankbordgroep is op 11 juni, een
bezoek aan Vopak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Salet, site- director AkzoNobel verzorgde een PowerPoint presentatie.

Geplaatst in Geen categorie.