Gerelateerde Links

E-nose

In de Rotterdamse haven wordt gewerkt met allerlei stoffen, die onbedoeld kunnen vrijkomen. Niet alle gassen zijn waarneembaar voor menselijke zintuigen. Een e-nose kan dit wel en reageert op veranderingen in de luchtsamenstelling. Bedrijven, gemeenten en de DCMR Milieudienst Rijnmond kunnen zo sneller inspelen op hinderlijke of gevaarlijke gassen. In de Rotterdamse haven is daarom een netwerk van e-noses gerealiseerd: het we-nose netwerk.
we-nose.nl

 

Openbare inspectie-informatie
De Nederlandse overheid maakt vanaf 1 mei 2014 van iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Nederland telt ruim 400 Brzo-bedrijven. In het Rijnmondgebied zijn dat zo’n 100 Brzo-bedrijven. Zij worden minstens één keer per jaar gecontroleerd door gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), DCMR Milieudienst Rijnmond en/of Staatstoezicht op de Mijnen en een waterschap of Rijkswaterstaat. U kunt de samenvattingen vinden op de regionale website rijnmondvelig.nl of op de landelijke Brzo-website

Handhaving DCMR Milieudienst Rijnmond
De sancties, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang, die aan bedrijven zijn opgelegd door de DCMR, staan op de website van de DCMR. Sancties worden vastgesteld aan de hand van de sanctiestrategie.

Risico’s in uw omgeving
Via risicokaart.nl kunt u eenvoudig de risico’s bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren. U kunt zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en krijgt advies over wat u in zo’n geval moet doen.

Incidentmeldingen Rijnmondgebied
Door middel van een CIN-melding (Centraal Incidenten Nummer) meldt een bedrijf binnen tien minuten dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is. De meldingen kunt u realtime volgen.

Overzicht milieumeldingen Rijnmondgebied
De DCMR Milieudienst Rijnmond brengt elk jaar een rapportage uit over de milieumeldingen die bij de DCMR zijn binnengekomen.

Luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied
Om de actuele luchtkwaliteit te weten in uw omgeving kunt u kijken op www.luchtmeetnet.nl of de app ‘mijn luchtkwaliteit’ downloaden. De website en de app zijn een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De website en de app tonen de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland.

Omgeving in kaart
Op Omgeving in kaart vindt u informatie over bodemonderzoeken en vergunningen in het Rijnmondgebied.