Bijeenkomst

Bezoek

Datum

Aanvang

Klankbordgroep avondAkzoNobelMaandag 9 aprilWordt nader bekend gemaakt
Klankbordgroep avondAVRMaandag 11 juniWordt nader bekend gemaakt
Klankbordgroep avondVopak en VPRenergyMaandag 24 septemberWordt nader bekend gemaakt
Klankbordgroep avondThema-avondMaandag 26 novemberWordt nader bekend gemaakt